KICK-ON


KICK-ON är en snabb teamövning för mindre företag och grupper som till exempel styrelser, ledningsgrupper och liknande. Under tre timmar fokuserar vi på att skapa en starkare teamkänsla. Det kan även handla om att snabbt och enkelt introducera och ”kicka in” nyvalda ledamöter eller nyanställda medarbetare i teamet.
Med mångårig erfarenhet av styrelsearbete på olika nivåer vet jag värdet av att kunna skapa samsyn kring uppdraget. Ju mer man känner till varandras sätt att tänka ju snabbare och bättre beslut kan man ta.

All optimerad verksamhet bygger på förståelse och samverkan, en förståelse för att vi alla är lika olika, och en samverkan där alla i en grupp ser samma målbild och drar åt samma håll – även om man har helt olika egenskaper. Att tydligt kunna se och förstå varandras olikheter och kunna nyttja detta positivt i en grupp skapar en plattform för optimerad och effektiv verksamhet, såväl i styrelserummet som ledningsgruppen.

Vi startar övningen med att alla får ut sin Jobmatchanalys som man gjort i förväg via dator. Efter en genomgång av verktygets uppbyggnad ser vi gemensamt över deltagarnas olika egenskaper och vad som är varje persons styrkor. Vi avslutar med en feedbackövning där alla får tycka till om sina egna styrkor och hur vi ser på varandras egenskaper och sätt att agera.

Kom ihåg att en JobMatch endast visar hur starka våra egenskaper är och att ingen person är lik den andra. Det finns ingenting som är bättre eller sämre och ingen kan jämföra sig med någon annan. Det vi fokuserar på är hur vi kan förstärka de redan starka egenskaperna hos varje individ och hur dessa kan användas på bästa sätt för att stärka teamet och verksamheten. Vi kan acceptera det vi förstår och ju mer vi lär oss om varandras sätt att tänka, desto större förståelse får vi för varandras agerande i olika situationer. Vi lär oss att undvika många irritationsmoment som annars tar både energi och dyrbar tid.