Det framgångsrika företaget


En utbildning för företagsledare och anställda där vi tillsammans analyserar företaget och samtidigt lär oss grunderna för de spelregler som styr verksamheten.

Vi startar med att sätta oss in i grunderna för de ekonomiska termerna som visar ett företags utfall och resultat. Vi går igenom vad som menas med resultat och balansräkning, budget, bokslut, uppföljning och framför allt på vilket sätt vi kan dra nytta av den kunskapen i vårt utvecklingsarbete. Vi kommer att diskutera vilka faktorer som bidrar till att skapa ett framgångsrikt företag och vad som krävs för att lyckas. Vi tar ”tempen” påi företaget och upprättar en formkurva för varje företag som visar var företaget har sina starka respektive svaga områden. Detta bildar sedan underlaget för företagets handlingsplan i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Alla deltagare genomför en JobMatch analys som ligger till grund för den företagsvisa diskussionen där teamutveckling och resursoptimering blir den röda tråden i det som skapar de nya målen i utvecklingsplanen.

Kursen avslutas med att varje företag gemensamt tar fram tre nya mål för utveckling av sin verksamhet.

Målsättning: Alla skall vara delaktiga i det framtida utvecklingsarbetet genom att vi i varje företag analyserar verksamheten och gemensamt tar fram nya mål. Alla i företaget ska bli medvetna om de ekonomiska spelregler som styr ett företag samt hur dessa påverkar verksamheten och det ekonomiska utfallet.

Kursen genomförs som en lunch till lunchövning med en kvällsaktivitet som stärker teamet. Kursen genomförs med max 16 deltagare och flera företag kan delta samtidigt.

Kursledare är Ulf Sandström Företagscoaching AB och Ekonomikonsult Johnny Löhtberg.

Utbildningarna i det framgångsrika företaget kan genomföras över hela landet. Kursstart planeras vintern/våren 2015 men intresseanmälan kan göras redan nu i formuläret här till vänster! Önskas mer info kontakta kursledare Ulf Sandström på 070-608 42 31