Coaching


Företagscoaching – ny energi till ledare, grupper och företag.

coaching_webb

Ta nya kliv i utvecklingstrappan. Företagscoaching passar såväl nya som mer erfarna företagare, oavsett bransch och var i utvecklingen du/ni befinner dig/er.
Vi stödjer och stärker ledare, individer, grupper och företag med fokus på förbättringsområden i din/er verklighet. Tillsammans skapar vi de rätta verktygen för nytändning och utveckling i just er verksamhet.

 • Stärker individen i ledarrollen och bygger teamkänsla för gruppen
 • Stöd och plattform för såväl nya som mer erfarna företagare/entreprenörer
 • Mer än 30 års erfarenhet av utbildning och utveckling av ledare och grupper

För mer information, kontakta Ulf Sandström på 070-608 42 31.

Alla företagsledare och företag behöver ibland nytt bränsle och nya ideer för att ta nya steg i utvecklingstrappan. Är du ny entreprenör som vill ha stöd för att komma igång med din verksamhet, eller är du en erfaren företagare som vill ha hjälp med att trimma dig själv och/eller ditt team med nya verktyg? Då är Företagscoaching något för dig, kontakta oss för mer information och diskussion kring möjliga lösningar.

Utveckling och coaching av företagsledare och medarbetare.

Med analysverktyget JobMatch Talent som plattform coachar vi såväl enskilda ledare som medarbetare i grupp. Våra utbildningar stärker deltagarnas självinsikt och skapar dynamiska verktyg för tryggare och tydligare ledarskap, relationer och samspel. Vi hjälper ledare att se positiva trender och stärker deltagarnas förutsättningar för umgänge och effektivt samarbete. Exempel på innehåll/upplägg:

 • Individuell och personlig coaching av företagsledare
 • Teambuilding för stärkta relationer och optimerade gruppresurser
 • JobMatch Talent-analyser med fokus på dig och dina styrkor

Utbildningarna kan genomföras över hela landet. För mer info, offert och bokning, kontakta kursledare Ulf Sandström på 070-608 42 31

Som en av Rekrytema Swedens certifierade användare av JobMatch kan jag med stöd av analysen erbjuda företagsledare personlig coaching. Vi analyserar varje ledares personliga egenskaper och hur dessa kan förstärkas eller tonas ner för att skapa utveckling av rollen som ledare. När vi är fullt medvetna om våra egenskapers olika styrkor och hur dessa påverkar vårt beteende i vardagen mot kunder och medarbetare, så känner vi oss genast tryggare och kan med större självförtroende möta andra människor. En bättre självinsikt är början på en positiv trend i samarbetet och umgänget med andra människor och ger en tryggare vardag. Det är du som ledare som ska visa vägen för dina medarbetare och tillsammans bygger vi upp dina personliga resurser för att nå nya mål. Vi ser även över hur dina framtida behov av en personlig coach och bollplank ser ut, och hittar en plan för ett eventuellt framtida samarbete.

Alla medarbetare i alla företag måste någon gång få en möjlighet att få sina personliga behov och frågor tillgodosedda och besvarade. Företagscoaching kan erbjuda alla företag en teambildningsdag där vi tillsammans ser över gruppens resurser och hur vi kan se och optimera allas mervärden på ett nytt och tydligt sätt. Alla gör sin egen Jobmatchanalys och efter en gemensam genomgång av hur verktyget är uppbyggt sätter vi oss i grupper och lär känna varandras profiler, kanske kan vi omfördela arbetsuppgifter inom gruppen beroende på vem som har de egenskaper som matchar uppgiften bäst?
Vi lär oss förstå varför Olle är så noga och långsam eller varför Ulla hela tiden ska bry sig i allt. Vi vänder det till att Olle är kvalitetsmedveten och Ulla är jättesnäll och hjälpsam mot alla. Vi förstärker varje individs starka och positiva egenskaper och lär oss att alla är vi lika olika men alla har något som kan bidra till företagets och gruppens utveckling. Allt detta kan vi tydliggöra med hjälp av analysverktyget JobMatch. Vi avslutar dagen med att tillsammans ta fram några nya mål för företagets verksamhet och förtydligar allas roller och ansvar i utvecklingsarbetet.

Som företagscoach hjälper vi även till med:

 • Årliga genomgångar av SAM-systematiskt arbetsmiljöarbete och upprättande av handlingsplan tillsammans med hela företaget.
 • Vara ett stöd vid upprättande av individuella utvecklingsplaner för anställda i företaget.
 • Problemlösare och bollplank när saker inte fungerar som man tänkt sig och företaget behöver någon utifrån med nya tankar och ideer för att hitta bra lösningar.
 • Utveckling av förhandlingstekniken vid olika typer av förhandlingar.

Upphandla och arrangera aktuella utbildningar för företaget.
 

 

 

 

 

Som en av Jobmatch Swedens certifierade användare av JobMatch kan jag med stöd av analysen erbjuda företagsledare en personlig coaching, vi analyserar varje ledares personliga egenskaper och hur dessa kan förstärkas eller tonas ner för att skapa en utveckling av rollen som ledare. När vi är fullt medvetna om våra egenskapers olika styrkor och hur dessa påverkar vårt beteende i vardagen mot kunder och medarbetare, så känner vi oss genast tryggare och kan med större självförtroende möta andra människor, en bättre självinsikt är början på en positiv trend i samarbetet och umgänget med andra människor och ger en tryggare vardag. Det är du som ledare som ska visa vägen för dina medarbetare och tillsammans bygger vi upp dina personliga resurser för att nå nya mål. Vi ser även över hur dina framtida behov av en personlig coach och bollplank ser ut, och hittar en plan för ett eventuellt framtida samarbete.

Alla medarbetare i alla företag måste någon gång få en möjlighet att få sina personliga behov och frågor tillgodosedda och besvarade, jag kan erbjuda alla företag en teambildningsdag där vi tillsammans ser över gruppens resurser och hur vi kan se och optimera allas mervärden på ett nytt och tydligt sätt, alla gör sin egen Jobmatchanalys och efter en gemensam genomgång av hur verktyget är uppbyggt sätter vi oss i grupper och lär känna varandras profiler, kanske kan vi omfördela arbetsuppgifter inom gruppen beroende på vem som har de egenskaper som matchar uppgiften bäst? Vi lär oss förstå varför Olle är så petnoga och långsam eller varför Ulla hela tiden ska bry sig i allt, vi vänder det till att Olle är kvalitetsmedveten och Ulla är jättesnäll och hjälpsam mot alla, vi förstärker varje individs starka och positiva egenskaper och lär oss att alla är vi lika olika men alla har något som kan bidra till företagets och gruppens utveckling, allt detta kan vi tydliggöra med hjälp av analysverktyget JobMatch. Vi avslutar dagen med att tillsammans ta fram några nya mål för företagets verksamhet och förtydligar allas roller och ansvar i utvecklingsarbetet.

Som företagscoach kan jag även hjälpa till med:

 • Genomföra årliga genomgångar av SAM-systematiskt arbetsmiljöarbete och upprättande av handlingsplan tillsammans med hela företaget.
 • Vara ett stöd vid upprättande av individuella utvecklingsplaner för anställda i företaget.
 • Problemlösare och bollplank när allting inte fungerar som man tänkt sig och företaget behöver någon utifrån med nya tankar och ideer för att hitta bra lösningar.
 • Utveckling av förhandlingstekniken vid olika typer av förhandlingar.
 • Upphandla och arrangera aktuella utbildningar för företaget.