Teamutveckling


KICK-ON: för ökad teamkänsla och gruppdynamik som leder till bättre beslut

kickon

Förståelse och samverkan. KICK-ON är en ”snabb” teamövning som passar perfekt för mindre företag och grupper som styrelser, ledningsgrupper och liknande. Vi vet värdet av att skapa samsyn kring uppdragen, och ju bättre ni förstår varandras sätt att tänka, desto snabbare och bättre beslut kommer ni att fatta.

  • Bygger på deltagarnas individuella JobMatch-analyser
  • Stärker gruppkänsla och förutsättningar för gemensamma målbilder
  • Ökad förståelse mellan deltagarna genom våra olika feedbackövningar

Utbildningarna kan genomföras över hela landet. För mer info, offert och bokning, kontakta kursledare Ulf Sandström på 070-608 42 31.

Just nu har vi ett specialerbjudande på KICK-ON startpaket. Läs mer här.

Mer information om KICK-ON. Klicka här.

Så blir du ännu bättre förhandlare i rollen som företagare/entreprenör.

Förhandlingsteknik för företagsledare. Ta chansen att utvecklas tillsammans med företagare/entreprenörer från andra branscher. Du kartlägger och stärker din förhandlingsförmåga där nätverkandet och erfarenhetsutbytet med de andra kursdeltagarna är central.

  • Lunch till lunch-utbildning med nätverkande och erfarenhetsutbyte
  • Individuell JobMatch-analys
  • Dina starka egenskaper medvetandegörs och stärks

Utbildningarna i förhandlingsteknik för företagsledare kan genomföras över hela landet. Kursstart planeras vintern/våren 2015 men intresseanmälan kan göras redan nu i formuläret här till vänster! Önskas mer info kontakta kursledare Ulf Sandström på 070-608 42 31

Mer information om ”Förhandlingsteknik för företagsledare i mindre företag”. Klicka här.

Så skapar du det framgångsrika företaget.

Företagets framgångsfaktorer. Tillsammans med ledare och medarbetare analyserar vi verksamheten och upprättar er aktuella ”formkurva”. Teamkänslan stärks genom bred delaktighet och ni åker vidare med ny energi och tre tydliga målsättningar för företagets framtida utveckling.

  • Teamstärkande lunch till lunch-aktivitet med gemensam analys och genomgång av de grundläggande spelreglerna för er verksamhet
  • Aktuell formkurva för just ert företag med tydliga målsättningar
  • Ökad delaktighet och samspel mellan medarbetare och ledning

Utbildningarna i det framgångsrika företaget kan genomföras över hela landet. Kursstart planeras vintern/våren 2015 men intresseanmälan kan göras redan nu i formuläret här till vänster! Önskas mer info kontakta kursledare Ulf Sandström på 070-608 42 31

Mer info om utbildningen ”Det framgångsrika företaget”. Klicka här.