Skogsentreprenörer


skogsentreprenorer

Välj bland:

  1. Coachingavtal
  2. Kick-on för hela företaget
  3. Utbildning i förhandlingsteknik
  4. Ekonomistyrning via Företagstermometern

 

Läs mer om Coachingavtal för skogsentreprenörer

KICK-ON FÖR HELA FÖRETAGET

Vi specialdesignar en eller två dagar med hela företaget, efter det behov som finns. Allt ifrån uppdatering av certifiering via teambuilding med Jobmatch Talent, företagsanalys till ekonomi och maskinkalkyler.

Gör som ENSAB från Piteå och MANO SKOG från Fromheden, förena nytta med nöje i en två dagars utbildning för hela företaget.

IMG_0522 IMG_0497

Erling: två dagar med positivt och lärande innehåll, med många infallsvinklar fulla med skratt.

E: son : Jobmatchen gav objektiv bedömning på ens styrkor och svagheter, så man kan utveckla sig själv samt gav alla medarbetare en insyn i hur vi som kollegor fungerar. Det var en mycket bra träff och man får en bättre koll på sina arbetskollegor.

Benny: Jobmatchen gav mig som företagsledare mycket större insikt om mina medarbetares egenskaper, det underlättar mitt ledarskap och min förståelse för varje individs agerande. Det var också ett flexibelt upplägg på kursen där jag kunde specialanpassa innehållet just för mitt företags behov och verksamhet.

Svenne: Detta var den bästa djävla kurs jag gått nån gång.

Här under kan du läsa mer om utbildningen som är speciellt anpassad för

SKOGSENTREPRENÖRER

”TÄNK EFTER FÖRE”

OCH BLI EN BÄTTRE FÖRHANDLARE!

Gör som entreprenörerna i Östersund, utveckla din förhandlingsteknik.
IMG_0512Pressen ökar ständigt på dig som är leverantör i det Svenska skogsbruket, många kundföretag övergår nu till att anställa personer som blir professionella förhandlare, dessa får då till uppgift att enbart förhandla med entreprenörer och inget annat. Man flyttar mer och mer förhandlingen från fältfolket till någon central person som då har lättare att ha en övergripande kontroll på både resurser och även ekonomin hos sina leverantörer. Självklart kan denna utveckling ha både för och nackdelar för dig som entreprenör, men det betyder också att kunderna på detta sätt ständigt utvecklar och trimmar de personer som ska förhandla med entreprenörerna.

Detta gör att du som entreprenör också måste se om ditt hus inför framtidens utmaningar. Att hitta nya vägar, att kunna tänka nytt och att skaffa sig ny kompetens för att bättre kunna möta kundernas förhandlare blir mer och mer viktigt i en allt tuffare bransch. Att utveckla sin kunskap i hur man förbereder, genomför och följer upp en förhandling kan många gånger vara skillnaden mellan vinst eller förlust, eller i värsta fall mellan att vinna eller försvinna som företagare i framtiden.

Med mer än 30 års erfarenhet av olika typer av förhandlingar i skogsbruket har jag nu skapat en utbildning som är speciellt anpassad för skogsentreprenörer, och för de specifika förutsättningar som finns för den typen av verksamhet, Vi kommer under två dagar (förmiddagskaffe dag 1 till lunch dag 2)att tillsammans gå igenom ett fullspäckat program, det är en mix av grupparbeten där vi lär av varandras erfarenheter och misstag, till rent förhandlingstekniska teorier som omsätts i praktiska rollspel. Vi kommer under dessa två dagar bland annat att beröra följande punkter:

¤ Hur sätter vi realistiska mål inför en förhandling och vilka byggklossar behöver vi för att nå dit?

¤ Vi går igenom olika förhandlingsprofiler och argumentationstekniker, vi lär oss om kroppsspråket och lite om skillnaden mellan manlig och kvinnlig kommunikation m,m.

¤ Hur bryter vi gamla beteendemönster och vilka är de vanligaste felen vi gör?

¤ Vi går igenom de tre stegen till en lyckad förhandling ”FGF” Förbereda-Genomföra-Följa upp, vi bygger en checklista inför en förhandling.

¤ Vi använder JobMatchtestet för att analysera vad som är varje deltagares egna styrkor och svagheter i en förhandlingssituation, en hög självinsikt är en livsviktig parameter för att lyckas.

¤ Vi går igenom avtal och överenskommelser ur juridisk synvinkel och vad ABSE 09 innebär i ett avtal.

¤ Vi genomför en förhandling mellan kundföretaget SVECIA AB och entreprenörsföretaget ”FULL AV HOPP AB”        som ett rollspel med två grupper.

Kursledare: Ulf Sandström Sandströms Företagscoaching AB

 

EKONOMISTYRNING VIA FÖRETAGSTERMOMETERN

Nytt verktyg för företagsutveckling, kontakta oss för mer information.

Helsida-Foretagstermometern_OP

ÄR DU INTRESSERAD AV EN GARANTERAT LÖNSAM INVESTERING? Gör då en intresseanmälan genom att fylla i formuläret till vänster så kontaktar jag er eller ring till mig på 070-6084231 så får du mer information om dessa erbjudanden och prisuppgifter.

Mvh Ulf Sandström