Jobmatch talent


Skärmavbild 2014-06-17 kl. 14.19.32Varför använder Sandströms Företagscoaching JOBMATCHTALENT?.
Här följer en personlig beskrivning av min egen erfarenhet av nyttan med JobMatch som verktyg, för de som vill läsa mer om produkten logga in på www.jobmatchtalent.se

Bakgrunden från början till att använda just JobMatch var att jag som dåvarande VD i SMF Skogsentreprenörerna sökte ett nytt spännande verktyg för att utveckla dialogen med anställda inom företaget, och även för att hitta ett nytt underlag att använda vid utvecklingssamtalen. Resultatet blev att alla i företaget gjorde en JobMatch, och efter en gemensam teamutvecklingsdag kunde vi alla se med lite nya ögon både på oss själva och på våra arbetskamrater, för mig som chef blev det en ny erfarenhet som gav en större självinsikt och öppnade nya tankar om mitt sätt att agera, och även en större förståelse för hur andra agerar i olika situationer. Dessutom ger Jobmatchen en mycket bra och utförlig dokumentation både vid rekrytering och teamutveckling som alla har stor nytta av i flera år efteråt, och framförallt så kan alla läsa och få ut många slutsatser själva från denna dokumentation efter en genomgång av en handledare, man behöver inte som i de flesta andra liknande tester en handledare varje gång testet ska användas.

JOBMATCHTALENT blev också den röda tråden i den största satsningen någonsin på ledarskap och teamutveckling för småföretagarna i det Svenska skogsbruket, ”Framtidens Ledarskap” blev ett EU-projekt där mer än 100 företag med anställda genomfört mycket uppskattade kursdagar där deltagarna har betygsatt kursen med nära 9 poäng av 10 möjliga för totalupplevelsen av dagen.

Att som företagsledare hitta lite nya saker för att trimma både sig själv och sina anställda är inte det lättaste, man sitter ofta fast i produktions och ekonomitänkande och glömmer lätt bort att motivation och engagemang är de viktigaste parametrarna för en bra arbetsmiljö och en effektiv verksamhet , med dessa erfarenheter i bagaget beslutade jag mig för att skapa en egen verksamhet som på ett mycket enkelt och jordnära sätt kan hjälpa andra företag att utvecklas och hitta en optimering av de resurser som finns i företaget.
JOBMATCHTALENT visar på ett tydligt sätt hur vi alla är lika olika, det är viktigt att påpeka att det finns inget bra eller dåligt i ett JobMatchresultat, utan resultatet visar bara hur olika starka våra egenskaper är, det intressanta är också att få allt detta förklarat svart på vitt och med det som underlag fundera på vad jag själv som individ kan ytterligare förstärka i mitt arbete eller i mitt umgänge med andra. Att sen använda testresultatet som underlag för både rekrytering ,utvecklingssamtal och teamutveckling ger ett helt nytt sätt att jobba långsiktigt för att skapa en verksamhet med större insikt, motivation och engagemang.

KICK-ON är en kort och intensiv snabbkurs som kan rekommenderas för de som vill testa att på tre timmar med min hjälp göra en första insats för att med hjälp av JOBMATCHTALENT skapa ett nytt sätt att utvecklas och kliva ett steg till i utvecklingstrappan, antingen i det egna företaget, i styrelser, ledningsgrupper eller andra grupper som vill vässa sin verksamhet.

Är du intresserad att veta mer om JobMatch och hur du använder verktyget i din verksamhet, kontakta mig på 070-608 42 31 eller maila till ulf@foretagscoaching.se

Mvh Ulf Sandström