Kursen Steget Före


annons-steget-fore

Hej,
bakgrunden till denna utbildning som jag kallar ”Steget Före” är att jag under några år genomfört tvådagars utbildningar för skogsentreprenörer i förhandlingsteknik, de är mycket uppskattade av deltagarna och den röda tråden även i den utbildningen är det arbetspsykologiska testet JobMatch Talent.

Nu planerar jag att genomföra ett antal utbildningar för företagsledare och personer i arbetsledande ställning från alla olika branscher, men att hitta tid för egen utveckling vet jag inte är det lättaste för den här gruppen av människor, därför provar jag att köra en intensivkurs under två kvällar istället för en heldag. Vi startar bägge kvällarna med att äta en enklare middag så har vi den punkten avklarad utan att stressa för att hinna äta hemma innan kursen. Som ni säkert förstår av annonsen så finns den röda tråden i just det att vi ska fördjupa oss i resultatet av JobMatchtestet och vad vi kan få ut av det för varje person, dessutom vet jag av erfarenhet att deltar vi i en utbildning med andra i ungefär samma situation har vi en fantastiskt erfarenhetsbank att dela med oss av till varandra, det brukar helt enkelt bli exakt lika bra som vi själva vill göra det till, och väljer man att delta förutsätter jag att man vill dela med sig också.

Här kommer ett kursprogram med några detaljer, exakt turordning kan förändras under resan.

Program under dessa 2 kvällar:

Personliga presentationer och några frågeställningar:
Vilka förhoppningar finns inför dessa träffar? Vilka olika förhandlingar är jag berörd av? Vad upplever jag är svårast som ledare eller i en förhandlingssituation?

JobMatch genomgång:
Alla deltagare har genomfört testet med 200 frågor hemma på sina datorer, inloggningsuppgifter kommer från undertecknad och testet skall genomföras senast 5 dagar före kursstart. Resultatet delges på kursen och kommer senare digitalt efter genomgången

Vi går igenom testets uppbyggnad och analyserar varje av de 33 olika punkternas resultat och hur dessa påverkar oss om vi har höga eller låga värden, detta ur både ledarskaps och förhandlingssituationer. Vi ser hur våra egna testresultat ser ut och hur våra egna höga eller låga värden påverkar vårt sätt att agera och våra förutsättningar att lyckas, hur utnyttjar jag mina styrkor bättre och vad behöver jag förändra eller tänka mer på för att lyckas bättre i min egen förhandling, vi tar en diskussion i grupper om dessa viktiga faktorer och en gemensam summering.

Utvärderingen av testet blir något som varje person har med sig i sin egen vardag under flera år framåt som ett verktyg i sin egen utveckling.

Förhandlingens grunder:
Vi ser över vägen mellan starten och målet i en förhandling, hur sätter vi ett realistiskt mål inför en förhandling och vilka byggklossar behöver vi för att nå dit. Vilka olika typer av konflikter kan det finnas som påverkar vårt förhandlingsklimat.

Olika Förhandlingsprofiler, Argumentationstekniker och kroppsspråkets betydelse:
Kroppsspråket är 58% av din kommunikation, hur använder du din kropp? Envägs eller tvåvägskommunikation, hur bryter vi gamla beteendemönster, vilka är de vanligaste misstagen vi gör i en förhandling.

De tre stegen till en lyckad förhandling ”FGF” = Förbereda- Genomföra- Följa upp:
Vi tar genom grupparbeten fram en checklista med punkter för att skapa förutsättningar för en ännu mer lyckad förhandling.

Avtal och överenskommelser i juridisk mening:
Vad gäller mellan två parter i avtal och muntliga överenskommelser, kort men viktig avtalsinformation om vardagliga regler.

Erfarenhetsutbyte och nätverkande:
Vi ska självklart genom alla olika moment under dessa två kvällar dela med oss till varandra av våra olika erfarenheter och både succéer och misstag, att få dela problem och diskutera med andra i grupper ger ofta det extra mervärdet vi sen kan ha med oss efter avslutad utbildning. Dessutom knyter vi nya livslånga kontakter som ger oss glädje lång tid framåt.

Finns det deltagare med speciella frågeställningar ser vi fram emot att diskutera fram bra lösningar under kursen.

Pris för kursen: 3200kr per person + moms, ingår middag och kaffe bägge kvällarna, samt allt kursmaterial inklusive JobMatch testet både utskrivet och digitalt. Anmälan är bindande och kursavgiften faktureras vid anmälan.

Frågor besvaras av undertecknad på 070-608 42 31
Mvh
Ulf Sandström, kursledare