Om mig


Från tjänsteman till vd – 30 års samlad erfarenhet av ledarskap.

Röda tråden: utveckling av människor och företag. I rollen som ledare på olika nivåer har jag haft förmånen att få jobba med många olika sorters uppdrag. Från början främst inom skogsbruk och som facklig förhandlare. Jag har även bred erfarenhet från olika styrelseuppdrag, som företagsutvecklare och har även varit vd för en landsomfattande organisation. Uppdragen har främst handlat om ledarskap och företagsutveckling samt personlig coaching och projektledare. Mina främsta kännetecken är:

  • Stort engagemang för att hjälpa andra företagare/entreprenörer att utvecklas
  • Stark entreprenörsprofil med hög energi och drivkraft
  • Resultat- och prestationsorienterad

För mer information, kontakta mig på 070-608 42 31.

Ulf Sandström är pitebo av årgång 1957 med en mer än 30 års erfarenhet av olika ledarroller, tidigare främst inom skogsbruket som tjänsteman och facklig förhandlare. Jag har även fungerat olika roller som förtroendevald i styrelser (både ordförande och ledamot inom tex, HSB, idrottsrörelsen samt fackliga organisationen Ledarna m,m). De senaste 14 åren har jag varit anställd i SMF Skogsentreprenörerna som företagsutvecklare för småföretagen i skogsbruket, och de senaste 7 åren även som vd för hela den landsomfattande organisationen som idag har mer än 900 medlemsföretag jämnt fördelade över hela Sverige.

Jag har jobbat med utveckling som fokus i hela mitt liv och direkt med både företagsledare och hela företag de senaste 14 åren i SMF. Jag har dels fungerat som personlig coach för företagsledare men också som projektledare i olika små och stora utvecklingsprojekt för skogsbrukets småföretagare, allt från ”Unga företagarprojekt”, ”Det framgångsrika företaget”, ”Framtidens Ledarskap med hela företaget”, ”Friskvårdsprojektet Skogsluffarna”, ”Stöldstopprojekt med SSF”, Svenska Stöldskyddsföreningen samt mycket annat som skapat mervärde och utveckling. Många av projekten har varit delfinansierade av EU och därför är jag väl bekant med de regelverk som styr den typen av projekt.

Jag har även jobbat en del med media där jag bland annat var P4 Norrbottens expert under några år då vi gjorde ett radioprogram om skogsbruket i Norrbotten, som debattör i skogliga frågor har jag varit mångårig erfarenhet och argumenterat för en sakligare debatt i skogliga frågor som tex om äganderätten och reservatsbildningarna samt för småföretagarnas villkor inom skogsbruket.

Jag har en stark entreprenörsprofil med mycket hög energi och stark drivkraft. Jag vill se resultat och ställer höga krav på prestation både hos mig själv och de jag jobbar med i olika verksamheter. En viktig erfarenhet är att jag under dessa år lärt mig att vi är alla olika och att vi springer olika fort och att det behöver man acceptera. Hur man kan jobba som ledare och få andra att växa och komplettera varandra i ett företag eller i en organisation är något som jag ser som en stor utmaning och möjlighet, det är först när vi är medvetna om våra olikheter som personer vi i en grupp kan börja jobba för att tillsammans optimera en verksamhet. Jag inser att har man en stark drivkraft och lågt intresse för detaljer ska man ha andra runt omkring sig som har andra egenskaper som gör att vi tillsammans kompletterar varandra för effektivas möjliga verksamhet.

Att nu kunna använda mina erfarenheter och driva en egen verksamhet med målet att hjälpa och utveckla andra företagare och företag är både en härlig utmaning och en fantastisk möjlighet. Jag ser fram emot vad som väntar och hoppas att vi kan träffas i en affärsrelation eller bara för ett samtal med utbyte av livserfarenheter någon gång i framtiden.

Hoppas vi ses och hörs,
Vänliga hälsningar, Ulf.